Doctor Sleep ลางนรก (2019)

Doctor Sleep ลางนรก (2019)


AA-Gif

พากย์ไทย
ซับไทยซับไทย แบบไม่ตัด
Doctor Sleep ลางนรก (2019)
คำอธิบาย : หลายปีหลังจากเหตุการณ์ “The Shining” Dan Torrance วัยผู้ใหญ่ตอนนี้ต้องปกป้องเด็กสาวที่มีพลังคล้ายกันจากลัทธิที่รู้จักกันในชื่อ The True Knot ซึ่งเป็นเหยื่อของเด็กที่มีพลังยังคงเป็นอมตะ

AA-Gif
แทงบอลออนไลน์