Sheep Without a Shepherd (2020) แพะรับบาป

Sheep Without a Shepherd (2020) แพะรับบาป

Sheep Without a Shepherd (2020) แพะรับบาป
หลี่เหวยเจี๋ยและภรรยาอาอวี้ไหลไท่ร่วมฝ่าฝันชีวิตด้วยกันมาตลอด 17 ปี มีลูกสาวด้วยกันสองคน ลูกสาวคนโตถูกลูกชายของผู้ตรวจการข่มขืน ด้วยสาเหตุนี้จึงเกิดการฆาตกรรมที่ไม่ได้ตั้งใจ หลี่เหวยเจี๋ยเคยเห็นผู้ตรวจการใช้อำนาจในทางมิชอบ เขารู้ดีแก่ใจว่าการใช้กฎหมายมันไร้ประโยชน์ เพื่อที่จะปกป้องลูกสาวและคุ้มครองครอบครัว หลี่เหวยเจี๋ยจัดการฝังศพอำพรางทุกหลักฐาน ในระหว่างช่องว่างของความผิดและการให้การกับตำรวจ สู่ความเสี่ยงภัยอันตรายอันถึงแก่ชีวิต

เลือกดูตอนอื่นๆได้จากตัวเลขข้างล่าง

แทงบอลออนไลน์