The Good Doctor Season 3 ซับไทย EP1 – EP17

The Good Doctor Season 3


AA-Gif
The Good Doctor Season 3

The Good Doctor Season 3

The Good Doctor Season 3 ซับไทย ฌอณ เมอร์ฟีย์ ผู้มีอาการออทิสติก แต่กลับมีความสามารถพิเศษด้านการแพทย์ มาร่วมติดตามการรักษาเขาในการข้ามผ่านอุปสรรค ต่างๆ ทั้งการถูกกีดกันจากตำแหน่งศัลยแพทย์ที่ฌอณอยากเป็น และเรื่องราวความรักของฌอน ปัญหาของเหล่าหมอๆ ในโรงพยาบาล ได้ใน The Good Doctor Season3

 


ดูซีรีย์ The Good Doctor Season 3 ซับไทย

The Good Doctor Season 3 EP1

The Good Doctor Season 3 EP2

The Good Doctor Season 3 EP3

The Good Doctor Season 3 EP4

The Good Doctor Season 3 EP5

The Good Doctor Season 3 EP6

The Good Doctor Season 3 EP7

The Good Doctor Season 3 EP8

The Good Doctor Season 3 EP9

The Good Doctor Season 3 EP10

The Good Doctor Season 3 EP11

The Good Doctor Season 3 EP12

The Good Doctor Season 3 EP13

The Good Doctor Season 3 EP14

The Good Doctor Season 3 EP15

The Good Doctor Season 3 EP16

The Good Doctor Season 3 EP17

AA-Gif