Chinese Hero Zhao Zi Long Archive

จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม Chinese Hero Zhao Zi Long พากย์ไทย EP.1 – EP.54 [จบ]

จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม (Chinese Hero Zhao Zi Long) เรื่องย่อ เมื่อทรราช เข้ายึดครองเมือง สิ่งที่จะยุติ